Lázně Teplice v Čechách

Bohaté termální prameny, rozlehlé zelené parky, staletími prověřená tradice a moderní lékařská péče na vysoké úrovni evropského standardu – tak by se dala do několika slov shrnout vizitka věhlasných Lázní Teplice v Čechách, jedné z nejvýznamnějších lázeňských destinací České republiky. Značnou oblibu tohoto malebného místa dokládá stále stoupající příliv zahraničních návštěvníků jak ze starého kontinentu, tak z dalekých arabských zemí. Díky zaměření na všechny věkové skupiny dokáží navíc Lázně Teplice pokrýt požadavky té nejširší klientely od dětí až po seniory, a to nejen těch skutečně chorých, tedy pacientů, ale rovněž hostů a dovolenkářů, kteří chtějí upevnit své zdraví a aktivně předcházet zdravotním rizikům dnešního civilizovaného světa.

Matka příroda neskromně požehnala oblasti v okolí Lázní Teplice v Čechách a vydala ze svých útrob léčivou sílu v podobě teplých, takzvaně termálních pramenů. Minerální voda pestrého složení, jež z nich vytéká, inspirovala k jímání a užívání tekutiny již dávné prapředky před několika tisíci let. Zdejším vodám zkrátka nebylo souzeno ukrývat své schopnosti v hlubinách země, ba naopak se o ně podělit s celým světem. A tak snaha lidí, kteří přírodní léčivo během dlouhých let dokázali efektivně zhodnotit, vedla k vybudování jedinečného systému úspěšné lázeňské léčby v Lázních Teplice v Čechách.

V prostředí všudypřítomné zeleně, blahodárného odpočinku a architektonických krás se daří boji s nemocemi, jež jsou spjaty s pohyblivostí a pohybovým ústrojím vůbec, ať už jde o zánětlivá onemocnění svalů a kloubů, vrozené vady, artritidu, skoliózu a nebo následky po ortopedických chirurgických zákrocích nebo úrazech. Lidé však přijíždějí též s obtížemi z jiné skupiny chorob, třeba záněty žil, po operacích cév a s vysokým tlakem, tedy ve zkratce s nemocemi cévními. A co nervy? Také na ně se v Lázních Teplice v Čechách něco najde, zejména pokud jde o roztroušenou sklerózu, obrnu a následky mozkových příhod, operací a zánětů, jež se přímo či nepřímo dotýkají nervové soustavy. Poslední, avšak ne nevýznamnou oblastí, na kterou teplické lázně znají svůj recept, jsou nemoci psychické, neurózy a deprese.

V zápolení se všemi tělesnými a duševními neduhy je nejvíce nápomocna vzácná minerálka, o které již byla řeč. V Lázních Teplice se používá k přípravě koupelí, zejména vířivých, perličkových, uhličitých, přísadových a aromatických, k provádění skotských střiků a k naplnění termálního bazénu, který je vedle klasického plavání určen též k rehabilitačnímu cvičení a aqua-aerobiku. Voda však zdaleka neslouží jen k vnějšímu užití, nýbrž poskytne svou zázračnou moc i při vnitřní aplikaci formou pitné kúry, kdy působí příznivě na zažívání a dýchání. Neodmyslitelnou položkou na seznamu služeb každého balneoprovozu jsou masáže, kterých zdejší lázně nabízejí opravdu širokou škálu: podvodní, reflexní, lymfatické, klasické, thajské. Výjimkou nejsou ani speciální tlakové metody k prokrvení tkání, různé typy elektroléčby, akupresura a akupunktura, inhalace, plynové injekce, ošetření laserem a biolampou, rašelinové zábaly, kyslíková, mrazivá a světelná terapie, kurzy soběstačnosti a pulzní léčba. V rámci cvičebních a rehabilitačních metod navíc zkušený personál dohlédne na dostatek vhodného pohybu pacientů formou cvičení a sportu.

Lázně Teplice v Čechách zaměstnávají vysoce erudovaný a pravidelně školený personál, který jako jeden muž každodenně a neúnavně přináší laskavou péči všem, kteří ji v lázních potřebují. K tomu jim mimo jiné pomáhá technologické a diagnostické vybavení odpovídající úrovni specializovaného nemocničního zařízení, a to včetně oddělení stomatologie, gynekologie, plastické a estetické chirurgie, kardiologie, ortopedie a klasické chirurgie s plně vybaveným operačním sálem. A o celkové nadprůměrné kvalitě svědčí nejen zástupy slavných osobností z dob dávno minulých (např. Mozart, Goethe, Chopin, Beethoven) a časů dnešních (např. herečka a moderátorka Tereza Kostková), jejichž osudy byly či stále ještě jsou spjaty s tímto klenotem českého lázeňství, ale též význačná ocenění za kvalitu v podobě jakostního certifikátu ISO a prestižní ceny Evropského svazu lázní z loňského roku.

Nejen pro lázeňské hosty Lázní Teplice v Čechách je s umělcům vlastní pečlivostí připravován kulturní a zábavný program sestávající z koncertů, dramatických představení, festivalů a dalších akcí. Pokud je více po chuti návštěva přírody a památek, může se milovník krajinných scenérií a historie vydat na průzkum Podkrušnohoří, kde se Lázně Teplice v Čechách nacházejí. A měl by začít přímo v ohnisku. Teplice totiž mají co nabídnout. V zámecké zahradě inspirované anglickou parkovou architekturou s množstvím uměleckých staveb a soch je přáno odpoledním procházkám. Naopak trochu poučení získají návštěvníci ve zdejší hvězdárně a planetáriu. Kousek od Teplic budou hlavně děti nadšené z obory Mstišov plné domácích a lesních zvířat a jen o něco dále potěší hrad Krupka. Na delší výlet vydá návštěva Ústí nad Labem, kde čeká zoo, dvě rozhledny a nedaleko hrad Střekov.