Lázně Kynžvart

V kraji, kde pod hustě zalesněnými kopci bublá a prodírá se na povrch léčivá síla přírody v podobě pramenů a ložisek rašeliny, se na příkrém svahu města Lázně Kynžvart rozkládá areál dětské léčebny. Sama poloha místa napovídá, že výskyt minerálních vod není náhodou. Vždyť Lázně Kynžvart se nacházejí v samém srdci takzvaného západočeského lázeňského trojúhelníku, který je tvořen známou trojicí lázeňských měst s dlouhou tradicí – Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi.

Hlavní náplní lázeňského provozu Lázně Kynžvart je, jak bylo naznačeno, péče o děti a léčba jejich zdravotních obtíží. Především díky obzvláště pozitivním hodnotám složení zdejšího podhorského vzduchu, jehož měření je dokonce léčebna schopna provádět sama na vlastním speciálním zařízení, je zdejší prostředí zcela ideální k léčbě nemocí dýchacího ústrojí. Optimálním klimatickým podmínkám navíc napomáhají v Lázních Kynžvart minerální prameny, respektive voda, která se z nich čerpá, ale také slatina, jinými slovy známé bahno. Pokud jde o minerální vodu, jedná se o studené kyselky, které se používají ve formě inhalací, tedy vdechování pomocí přístrojů. Vhodné jsou i vodoléčebné metody a plavání v bazénu. Při těchto aktivitách se totiž z vody odpařují účinné látky, jež se dostávají do organismu. Mimo jiné tyto látky působí příznivě i na kůži a s ní spojená onemocnění, jako ekzémy či vyrážky. A to je další součástí léčby v Lázních Kynžvart – kožní onemocnění dětí. Vůbec kožní a dýchací potíže, často provázané, jsou důsledkem současného života rodin ve městech a městských aglomeracích, kde vzduch není vlivem vysokého dopravního zatížení právě nejčistší a zanáší smogem a zplodinami organismus nejen dospělých, ale zejména dětí, které jsou na škodlivé látky obzvláště citlivé. Pobytem v lázních se plicím uleví od škodlivin a děti načerpají nové síly, aby mohly bez potíží absolvovat všechny školní i mimoškolní aktivity a věnovat se sportu, hrám a zábavě.

Léčebna v Lázních Kynžvart zaměstnává školený tým odborníků, který se o děti postará po všech stránkách – od léčebných metod přes stravování až po volný čas. Nicméně ani rodičům není vstup zakázán. Ti mohou bez problémů po předchozí domluvě trávit léčebný pobyt se svými ratolestmi přímo v areálu léčebny a naučit se zdravotním metodám a cvičením, které pak mohou doma provádět se svými dětmi v rámci prevence a doplňkové léčby. Dítě si navíc navykne na určitý režim spojený s nemocí, správnou hygienu a pobyt v kolektivu. Součástí procedur v Lázních Kynžvart jsou i dietní programy a programy zdravé výživy a životního stylu. K dispozici jsou pak ještě další doplňkové metody, například pobyt v sauně nebo bazénu, elektroléčba, masáže a takzvané horské sluníčko (infračervené záření), které působí protizánětlivě a prokrvuje tkáně.

Na úpatí Slavkovského lesa, v krásné přírodě a v blízkosti dalších významných lázeňských měst, se najdou nepřeberné možnosti, jak trávit volný čas. Přímo v Lázních Kynžvart se mohou děti poučit o historii na zdejším zámku Kynžvart, který byl sídlem kancléře Metternicha. Zajímavostí je tu takzvaný kabinet kuriozit, kde jsou vystaveny bizarní předměty z celého světa. Ale děti asi budou nejvíce zajímat dravci, o jejichž předvedení a výklad o jejich životě a lovu se téměř každý den starají sokolníci v zámecké zahradě. V blízkém okolí Lázní Kynžvart se nachází naučná stezka Kladská podél rašelinišť a pro ně typického rostlinstva a lesů, o něco dále pak přírodní rezervace SOOS s bublajícími minisopkami. Cca 30 km od Lázní Kynžvart stojí za vidění lázeňské městečko Františkovy Lázně, kde láká děti na dlouhý tobogán a brouzdaliště s vodními pistolemi místní luxusní aquapark. V letních měsících je ve městě v provozu barevný vláček, který za drobný poplatek zaveze děti z centra až k rybníku Amerika, kde čeká koupaliště Jadran a minizoo s lesními a domácími zvířátky. A rozhodně si dětští návštěvníci Františkových Lázní nesmí nechat ujít procházku po rozlehlých parcích, kde není žádnou výjimkou potkat rozkošnou veverku a potěšit ji něčím dobrým na zub, třeba oříškem nebo oplatkou.